Short Take: Trilogy กระจายการอัพเดตซอฟต์แวร์ด้วยเครื่องมือ Marimba

เวลา:2019-07-22
author:别柝鳋

ผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ขาย จะใช้เทคโนโลยีการกระจายอินเทอร์เน็ตตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อแจกจ่ายการอัปเดตไปยังซอฟต์แวร์เพื่อจัดการการขายและการตลาดในองค์กร ตอนจบจะใช้ชุดเครื่องมือพัฒนา Bongo ของ Marimba เพื่อให้ลูกค้าสามารถปรับแต่งโมดูล Trilogy ด้วยอินเตอร์เฟสของตนเอง ตอนจบจะแจกจ่ายสื่อการตลาดการส่งเสริมการขายและการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Castanet

แบ่งปันเสียงของคุณ

แท็ก